SOBRE EL VISOR

El nostre taller sorgeix de la trobada de dibuixants, pintors, escultors i professors que compartim des de fa anys les nostres experiències artístiques, i són elles les que ens van reunir amb una intenció clara: El desig d’ensenyar art.

A aquest efecte, hem dissenyat una sèrie de programes que abasten el necessari per a què una persona sense coneixements sobre art pugui, començant de zero, adquirir els coneixements que li permetran en el futur, trobar el seu propi llenguatge.

Volem ensenyar, volem aconsellar, volem guiar, volem provocar i ajudar a la gestació de l’artista que pot haver-hi dins de cada persona.

Al mateix temps ens dirigim a les persones que no pretenguin ser artistes i busquin simplement un lloc on expressar-se i aprendre. Ens endinsem en el coneixement de la història de l’art com a aportació necessària i punt de partida en el nostre camí, ja que considerem que dibuixar, pintar, modelar, no és simplement un fet aïllat i individual; per aprendre haurem de seguir les petjades que ens van deixar els grans mestres de l’art.

Convoquem a persones que vulguin aprendre i no gent que busqui demostrar el que ja sap. Convoquem a persones que vulguin deixar-se portar per camins que encara no han explorat i no a aquells que no vulguin sortir-se de la línia ja coneguda.

Desitgem que la persona que no s’atreveix a assistir a un Taller de Dibuix, Pintura o Escultura sàpiga que compta amb un lloc on se li ensenyarà i no se l’hi deixarà sense el suport indispensable enfront del primer contacte amb un bodegó o a una massa d’argila. Desitgem donar-li qualitat a l’ensenyament, no volem gent que vingui només a passar l’estona.

Volem persones que gaudeixin del recorregut, no només del resultat. Volem persones que sentin plaer per l’esforç d’aprendre, per la disciplina de conèixer i practicar, pel treball d’aconseguir que un dibuix, una pintura o una escultura arribin a ser el que han volgut fer.

Oferim a canvi tota la nostra experiència, el nostre esforç i coneixements per ajudar-los a transitar aquest camí.

Sabem que no hi ha llibertat si no hi ha coneixement, que sense les armes per desenvolupar una activitat artística la creativitat és efímera i es transforma en repetició, en simple imitació o en mera frivolitat.

Esperem que, durant l’aprenentatge, sorgeixi la trobada amb l’art, el punt en comú entre professors i alumnes.

Els convidem a acompanyar-nos per dur a terme aquesta idea i compartir aquest somni.